„Prin informare şi cunoaştere ajungi să-ţi poţi defini timpul.” Teodor Dume