Termeni şi Conditii

Desfăşurare Concurs: Găsește Soarele

 

SECŢIUNEA  1. ORGANIZATOR

1.1.1 SC KLAIN SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Partizanilor nr. 33, înregistrata la RC nr J12/4659/2007, CUI 22644789, denumită în continuare Organizatorul.

1.1.2. Modalitatea de derulare a concursului, conform stipulărilor din prezentul regulament este obligatorie pentru participanţi. Acest regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România. Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica acest regulament, respectând condiţiile legale şi făcând publicitatea necesara în legatură cu o asemenea potenţială modificare.

1.1.3 Concursul se va desfasura online, în România, pe pagina de campanie a Organizatorului http://bunadimineata.ro/

1.1.4.Concursul se desfăşoara în perioada: 22.07-20.08.2015

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1. La acest Concurs poate participa orice persoana fizică, cu vârsta de minim 18 ani la data de începere a Concursului, cu domiciliul/reşedinta în România şi care este de acord să respecte mecanismul de participare descris la SECŢIUNEA 3 de mai jos.

2.2. Nu pot participa la Concurs angajaţii Organizatorului şi ai celorlalte companii implicate în organizarea şi derularea Concursului precum şi familiile acestora.

2.3. Participarea la Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrala, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

2.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a descalifica orice utilizator la propria alegere, care nu respecta termenii jocului sau care încearcă să manipuleze jocul.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CONCURSULUI

3.1. Participanţii care îndeplinesc condiţiile precizate la secţiunea de mai sus (DREPTUL DE PARTICIPARE), pot fi declaraţi câştigători ai premiilor prezentei Campanii, aşa cum vor fi ele prezentate la SECTIUNEA 4. PREMIILE de mai jos, în condiţiile în care respectă mecanismul descris la aceasta sectiune.

3.2. În fiecare zi, pe parcursul celor 30 zile de campanie, va fi inserată o imagine cu un Iepuraș într-un articol ales aleator pe siteul BunaDimineata.ro

3.3. Pentru a putea să se înscrie la Concurs, fiecare participant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • În momentul în care găsește imaginea cu Soarele într-un articol să scrie un comentariu cum că a găsit Soarele
 • Să comenteze cu o adresă de email validă pentru a putea fi contactat

3.4. Participanţii trebuie să respecte următorii paşi, în ordinea descrisă mai jos, pentru a putea fi validaţi pentru concurs:

 • În momentul în care găsește imaginea cu Soarele într-un articol să scrie un comentariu cum că a găsit Soarele.
 • Să comenteze cu o adresă de email validă pentru a putea fi contactat

3.5. După respectarea paşilor descrişi anterior, Organizatorul se obligă să:

 1. Aprobe comentariul dacă îl consideră relevant pentru concurs
 2. Introducă email-ul participantului în baza de date

3.6. Desemnarea câştigătorilor premiilor instante (căni BunaDimineata.ro)

 1. Prima persoană care comentează că a găsit Soarele din fiecare zi va câștiga instant o cană BunaDimineata.ro și va intra în extragerea finală.
 2. Fiecare participant care a câștigat o cană BunaDimineata.ro se poate înscrie doar o singură dată pentru acest premiu instant. Dacă aceeași persoană este prima care comentează că a găsit Soarele în zile consecutine sau aleatorii, premiul va fi câștigat o singură dată, iar în celelelate zile premiul instant va fi acordat următorului înscris la concurs.
 • Desemenarea câștigătorilor premiilor mari
 1. Fiecare participant care comentează după prima persoană că a găsit Soarele va intra automat în extragerea finală
 2. Fiecare participant se poate inscrie în fiecare zi pentru extragerea finală, însă doar o singură dată/zi. Numărul zilelor în care se înscrie este echivalent cu numărul șanselor pe care le are pentru extragerea finală.
 3. La finalul concursului fiecare participant (email valid) va primi un număr, iar extragerea va avea loc utilizând site-ul Random.org
 4. Vor fi 3 de extrageri, numărul 1 va primi expresorul NDG Melody 3 de la Dolce Gusto, numărul 2 extras va primi sejurul oferit la Pensiunea Vaser din Vișeu de Sus, Maramureș, iar numărul 3 extras va primi sejurul oferit la Hotelul Exclusive din Sibiu + un voucher de 100 de lei pentru masă.
 5. Pentru premiile mari exista un singur premiu/email, astfel un participant nu poate castiga doua premii mari.
 6. Câştigatorii se anunţă marți 24 august pe site şi printr-un email trimis tuturor participanţilor
 7. Câștigătorii sunt obligați să trimită un email cu nume, prenume, adresă, număr de telefon în termen de 15 zile de la anunțarea câștigătorilor pentru a fi validați. În caz contrar, se face o altă extragere pentru acordarea premiului. Adresa de email la care câștigătorii trebuie să trimită datele de contact este: contact@bunadimineata.ro

SECTIUNEA 4. PREMIILE

 • Se vor acorda următoarele premii:
 • 30 de căni inscripționate cu mesaje și logo BunaDimineata.ro
 • 1 aparat Dolce Gusto NDG Melody 3
 • 1 sejur de 2 nopți de cazare pentru 2 persoane cu mic dejun la Pensiunea Vaser *** din Maramureș cu mic dejun si cina incluse
 • 1 sejur de 2 nopți de cazare pentru 2 persoane la Hotel Exclusive **** din Sibiu cu mic dejun + un voucher în valoare de 100 lei pentru masă
  • Acordarea premiilor:
   • În perioada 21-23 august va avea loc extragerea cu ajutorul site-ului Random.org

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR.

5.1. Premiile vor fi trimise prin Curier, în termen de 21 de zile calendaristice la adresa trimisă prin email( nume, prenume, adresa postală completă, nr.de telefon). Dacă un premiu se întoarce la sediul Expeditorului, în acest caz Organizatorul, datorită faptului că expeditorul (câstigatorul premiului respectiv) nu l-a ridicat de la poştă sau nu a putut fi contactat de către firma de curierat, se consideră că câştigatorul a refuzat premiul şi astfel a renunţat la el.

SECTIUNEA 6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial şi că datele lor personale completate de aceştia pe formularul de înscriere, să între în baza de date a Organizatorului în scopul desemnării participanţilor şi validării acestora conform prezentului regulament. Organizatorul se obligă să le respecte acestora drepturile prevăzute de legea 677/2001.

6.2. La cererea expresă a câştigătorilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, publicată in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 şi normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanţii vor trimite Organizatorului, o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată în acest sens.

6.3. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea Concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi.

6.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a sista în orice moment Concursul, în cazul in care se deschide împotriva sa procedura insolvenţei.

6.5. În cazul în care între Organizator şi participanţii la Concurs apar litigii, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigi vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente din Cluj Napoca.

SECȚIUNEA 7. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

7.1. SC Klain SRL este autorizată și înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 776101254658, si respectă cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.