Search
Generic filters
Exact matches only

Despre Comisia Europeană

Comisia Europeană este cea mai originală dintre instituțiile europene și este formată din 28 de comisari propuși de statele membre ale Uniunii Europene. În acest moment, fiecare țară are un comisar, însă acest lucru este pe cale să se schimbe începând cu 1 noiembrie 2014, deoarece atunci Comisia va avea un număr de comisari care va reprezenta două treimi din numărul statelor. Există posibilitatea ca sistemul actual să se păstreze până în 2017 însă este puțin probabil că se va întâmpla acest lucru.

Există o întreagă procedură de desemnare a acestei Comisii Europene în care sunt implicate și alte instituții precum Parlamentul European și Consiliul European pe care nu o vom detalia aici. Este important de știut că mandatul Comisiei este de 5 ani, comisarii pot fi realeși și aceștia nu pot fi demiși de statele care i-au propus.

Un comisar poate fi destituit numai de către Curtea de Justiție în cazuri excepționale precum abateri grave sau incompatibilitate, iar toată Comisia poate fi demisă numai de Parlament însă acest lucru este extrem de greu de realizat pentru că sunt necesare niște condiții destul de stricte.

Comisia este condusă de un Președinte al Comisiei care are ca și atribuții trasarea direcțiilor în care aceasta își va desfășura misiunea, decide organizarea internă a Comisiei și îi numește pe vicepreședinții ei. De obicei, Comisia poartă numele acestuia astfel că la momentul actual discutăm despre Comisia Baroso.

Comisia Europeană are atribuții în legătură cu procedurile legislative, contribuția sa în acest domeniu fiind foarte mare. Aceasta adoptă regulamente, decizii și directive obligatorii, respectiv recomandări și avize fără caracter obligatoriu.

Tot această instituție comunitară veghează la respectarea tratatelor și pentru a îndeplini acest lucru solicită informații de la statele membre. Dacă statul care se face vinovat de o încălcare a prevederilor unui tratat și nu oferă informațiile ceute de Comisie, atunci aceasta din urmă poate stabili o sumă penalizatoare care devine obligatorie, odată cu constatarea vinovăției de către Curtea de Justiție.

O altă atribuție importantă a Comisiei este cea de Executiv al Uniunii Europene, ea fiind ceea care pune în aplicare actele normative emise de Consiliul sau de Parlamentul European. Este foarte asemănătoare cu un Guvern, iar comisarii ar fi un fel de miniștri.

Ultima atribuție importantă este cea de reprezentare externă a Uniunii Europene cu excepția politicii externe și de securitate comune sau în alte cazuri prevăzute de tratate. Altfel spus, Comisia reprezintă Uniunea Europeană în relația cu alte state nemembre sau cu diferite alte organisme internaționale.

De obicei, Comisia Europeană se întrunește în plen, de câteva ori pe săptămână, însă în spatele ei există un aparat tehnic permanent.

Documentele sunt emise de Comisie în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene deși discuțiile se poartă mai ales în franceză sau engleză.

Aceasta este una dintre cele mai importante instituții ale UE și una cea mai vizibilă în spațiul public.

Newsletter

Bună Dimineața, săptămânal pe email

*Respectăm dreptul la intimitate și luăm în serios protejarea datelor

Comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *