Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
masa-tacerii-brancusi
masa-tacerii-brancusi

Dezbatere publică organizată de Ministerul Culturii pentru derularea Programului Național de Restaurare

O dezbatere publică privind normele metodologice de elaborare și implementare a Programului Național de Restaurare (PNR) a monumentelor istorice a fost lansată de către Ministerul Culturii. Aceste norme stabilesc, printre altele, bugetul alocat pentru finanțarea lucrărilor de intervenții care pot fi finalizate în acest an, dar și alte proiecte.

Potrivit normelor, Institutul Național al Patrimoniului va elabora, conform strategiei Ministerului Culturii, și va supune spre aprobare acestuia PNR care gestionează, în condițiile legii, fondurile destinate cercetării, consolidării, restaurării și punerii în valoare a monumentelor istorice.

Elaborarea PNR se va realiza având în vedere prioritățile privind asigurarea protejării monumentelor istorice formulate de Comisia Națională a Monumentelor Istorice, oportunitatea lucrărilor de intervenție, reprezentativitatea obiectivelor alese și „echilibrul lor categorial, tematic, regional și din punct de vedere al valorii lor culturale”.

Institutul Național al Patrimoniului va repartiza fondurile alocate PNR de la bugetul de stat, astfel încât să se asigure cu prioritate finanțarea obiectivelor monument istoric pentru care există contracte în derulare, având drept obiectiv finalizarea anuală a unui număr cât mai mare dintre acestea, să se finanțeze un număr de obiective noi pentru care nu există documentații tehnico-economice sau care beneficiază de documentații complete avizate, corespunzător disponibilităților și perspectivelor de finanțare, precum și să se finanțeze lucrări de intervenții în primă urgență pentru monumente care prezintă pericol public sau care sunt în situația de a suferi pierderi majore/ ireversibile de substanță istorică, să se finanțeze proiecte pilot prin care să se poată evidenția metode model de cercetare, conservare, restaurare.

Acordarea de finanțări prin PNR se va realiza pe bază de selecție și nu vor putea depune solicitări pentru includerea în Program beneficiarii care au încălcat prevederile unui alt contract de finanțare din fondurile gestionate de Institutul Național al Patrimoniului pentru restaurarea monumentelor istorice.

Vor putea fi incluse în PNR monumente istorice înscrise în Lista Monumentelor Istorice, actualizată, aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aflate în proprietatea cultelor religioase recunoscute de lege, imobile care fac parte dintre monumentele istorice aflate în categoriile ansambluri sau situri.

Normele mai prevăd că nu pot fi incluse în PNR monumentele istorice aflate în proprietate privată, care nu dispun de documentație cadastrală sau pentru care deținătorii nu pot proba titlul de proprietar, administrator sau concesionar cu extras de carte funciară, cu excepția monumentelor istorice pentru care se finanțează lucrări elementare de punere în siguranță și scoatere din pericol public, precum și monumentele aflate sub sechestru asigurator, ipotecate sau fără proprietar cunoscut, aflate în litigiu.

De asemenea, nu sunt considerate finanțări eligibile în cadrul PNR, din fondurile de la bugetul de stat, lucrările, echipamentele și dotările de instalații, cu excepția celor care se referă la instalațiile de prevenire și stingere a incendiilor, a celor de semnalizare și avertizare antiefracție și a celor de protecție împotriva trăsnetului, lucrări de amenajare exterioară, lucrări de reconstituire a unor monumente sau părți de monumente aparținând categoriei „ruinelor istorice”, lucrările la componente artistice care presupun o alterare a imaginii autentice a monumentului istoric.

În fiecare an, Institutul Național al Patrimoniului face public anunțul privind începerea procedurii de selecție a monumentelor istorice care pot fi incluse în PNR pentru anul următor. Numărul de obiective noi incluse anual în PNR depinde de alocarea bugetară anuală cu această destinație, în funcție de contractele aflate în derulare. Obiectivele care au fost selecționate și propuse pentru introducere în PNR, dar nu au putut fi finanțate din insuficiența fondurilor vor fi reținute pentru anul următor.

Prin bugetul alocat pentru PNR 2016 vor putea fi finanțate lucrări de intervenții în primă urgență care pot fi finalizate în acest an, precum și proiecte pilot, în baza fundamentării INP și cu aprobarea Ministerului Culturii.

Cover - Sursă foto: dreamstime.com

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *