logo
Search
Generic filters
Exact matches only

Încep înscrierile la grădinițe

Procesul de înscriere și reînscriere al copiilor la grădinițe începe astăzi, 4 mai, potrivit calendarului înscrierilor. Mai exact, prima etapă este cea de reînscriere a copiilor la grădiniță, urmând ca din 23 mai să se efectueze și înscrierile copiilor nou-veniți.

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a solicitat inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București să asigure toate măsurile necesare și să respecte toate etapele calendarului înscrierii în grădiniță, astfel încât întregul proces să fie finalizat până la data de 29 iulie 2016. Astfel, în vederea cuprinderii în învățământul preșcolar a copiilor cu vârste între 3 și 6 ani se derulează, succesiv, următoarele etape la nivelul fiecărei unități de învățământ: reînscrierea copiilor care frecventează unitatea de învățământ preșcolar în acest an școlar și doresc să o frecventeze și în anul școlar 2016-2017, respectiv înscrierea copiilor nou-veniți. Reînscrierile se vor desfășura în perioada 4 — 20 mai, iar înscrierile în două etape: 23 mai — 17 iunie, respectiv 27 iunie — 29 iulie”, precizează MENCȘ.

Potrivit sursei citate, orarul reînscrierilor și al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unității de învățământ și va fi afișat, la loc vizibil, în fiecare grădiniță, pentru informarea părinților și a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) și pe site-ul inspectoratelor școlare.

„Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) și grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG 1252/ 2012 și în limita locurilor disponibile, pot fi înscriși în grupa mică și copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 3 ani”, se mai arată în comunicat.

În situația în care, într-o unitate de învățământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale (stabilite de Ministerul Educației) și criterii de departajare specifice (elaborate de fiecare unitate de învățământ preșcolar, aprobate de Consiliul de administrație al acesteia și avizate de Oficiul juridic al Inspectoratului Școlar Județean/al municipiului București până la data de 20 mai).

Cererile respinse fie ca urmare a opțiunilor insuficiente din fișa de înscriere, fie din cauza absenței locurilor la unitatea de învățământ dorită vor putea fi redepuse și aprobate în etapele imediat următoare sau în etapa de ajustări, programată în perioada 1 — 31 august.

Pentru asigurarea transparenței procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităților de învățământ preșcolar vor afișa, la vedere, pentru toți cei interesați următoarele informații: capacitatea instituției (număr de copii pentru care a fost proiectată), numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare), criteriile generale și criteriile specifice pentru înscrierea copiilor, numărul de copii reînscriși/înscriși zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

MENCȘ menționează că unitățile de învățământ au obligația afișării la loc vizibil a informațiilor privind statutul grădiniței, respectiv dacă este acreditată, autorizată să funcționeze provizoriu, cu atestat de calitate emis de Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

În premieră, comparativ cu anii anteriori, monitorizarea fluxului de reînscrieri și înscrieri se va realiza informatizat, prin intermediul Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), dezvoltat de Ministerul Educației. Pe toată durata acestui proces, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București asistă unitățile de învățământ în activitatea de înscriere și confirmă finalizarea colectării cererilor aferente etapelor de înscriere/reînscriere.

Newsletter
Începe-ți dimineața cu o cană de cafea și articole interesante de la noi
*Respectăm dreptul la intimitate și luăm în serios protejarea datelor

Recomandări

Comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published.