Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Sesiunea iunie-iulie a Examenului Național de Bacalaureat începe azi

Sesiunea iunie-iulie a Examenului Național de Bacalaureat din acest an începe luni, 13 iunie, cu proba orală la Limba Română. Această sesiune a examenului va fi susținută de aproximativ 137.000 de elevi de clasa a XII-a.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, în vederea susținerii examenului național de Bacalaureat din această sesiune s-au înscris 137.344 de absolvenți de liceu. Dintre aceștia, 114.993 de candidați (71,23%) provin din promoția curentă, iar 22.351 de candidați (28,77%) din seriile anterioare.

Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2016 debutează luni cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A), arată sursa citată.

„Testarea se va desfășura pe durata a trei zile, în perioada 13-15 iunie, iar în intervalul 15-17 iunie va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B). Săptămâna viitoare, între 21 și 24 iunie, se va desfășura evaluarea competențelor digitale (proba D). Probele orale se încheie cu evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C), programată între 27 iunie și 1 iulie”, mai precizează MENCȘ.

Subiectele pentru probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare și cuprind texte literare și nonliterare, funcționale și nonfuncționale, cu un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute. Rezultatul obținut de fiecare candidat la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competență corespunzător grilei aprobate la nivel național: experimentat, avansat și mediu. Candidatul care la una din probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse se consideră că nu a susținut proba, menționează MENCȘ.

Probele scrise ale examenului național de Bacalaureat din această sesiune vor începe luni, 4 iulie, cu examenul la Limba și literatura română (proba E)a).

MENCȘ reamintește faptul că pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească, cumulativ, condițiile referitoare la susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și nota 5 la fiecare dintre acestea, obținerea mediei 6 cel puțin, la probele scrise.

Nu este permis accesul candidaților în sălile de examen cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, și nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, arată sursa citată.

Potrivit datelor din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), în anul școlar 2015-2016 există înregistrați 161.448 de elevi în anii terminali de liceu (clasele a XII-a zi și a XIII-a), mai precizează sursa citată.

Cover - Sursă foto: dreamstime.com

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *