logo
Search
Generic filters
Exact matches only

Minte Forte – promovãm sãnãtatea mintalã

Organizaţia non-profit Minte Forte şi-a început activitatea în domeniul sãnãtãţii mintale în anul 2010. De atunci, voluntarii specializaţi în variate domenii precum psihologie, asistenţã socialã, drept, economie, publicitate sau medicinã s-au implicat în promovarea sãnãtãţii mintale prin activitãţi care s-au bazat pe educare asupra acestui subiect, oferirea sprijinului persoanelor cu probleme psihologice şi prin proiecte de dezvoltare personalã.

Luând în considerare complexitatea vieţii şi a omului, şi definind sãnãtatea mintalã pe un continuum, fiecare dintre noi se poate confrunta la un moment dat în viaţa cu diferite aspecte legate de sãnãtatea mintalã. Astfel, grupul celor care beneficiazã de activitatea Minte Forte este unul larg cuprinzând atât persoane cu probleme de sãnãtate mintalã, cele cu risc de a le dezvolta şi aparţinãtorii lor, cât şi persoane care doresc sã-şi dezvolte anumite abilitãţi, sã-şi optimizeze sau sã-şi menţinã sãnãtatea mintalã.

Viziunea noastrã este o societate în care fiecare se îngrijeşte zilnic de bunãstarea sa mintalã şi în care cei care întâmpinã dificultãţi sunt sprijiniţi, nu discriminaţi.

Convingerile noastre:

• sãnãtatea mintalã este importantã pentru fiecare persoanã, indiferent de vârstã, gen, etnie sau statut socio-economic;
• fiecare persoanã are capacitatea de a-şi influenţa în mod pozitiv starea de sãnãtate mintalã;
• metodele de optimizare a sãnãtãţii mintale pot fi deprinse prin educaţie.

Punem accentul pe educaţie, pentru conştientizarea factorilor care influenţeazã sãnãtatea mintalã şi oferim sprijin pentru dezvoltarea unor stiluri sãnãtoase de gândire şi de comportament.

Ce face Minte Forte?

De-a lungul timpului, portofoliul cu proiecte derulate de Minte Forte s-a îmbogãţit, astfel încât promovarea sãnãtãţii mintale se face printr-o multitudine de activitãţi. Iatã câteva informaţii despre ele:

Sãptãmâna Sãnãtãţii Mintale

Din dorinţa de a scoate aspectele legate de sãnãtatea mintalã din sfera subiectelor tabu, am iniţiat în 2010 proiectul anual Sãptãmâna Sãnãtãţii Mintale. Pentru a înlãtura miturile, prejudecãţile şi stigma asociate persoanelor cu probleme de sãnãtate mintalã, am oferit publicului clujean informa.ii specializate cu privire la tulburãrile mintale .i tratamentele existente.

Sloganul proiectului, „E timpul sã vorbim!”, subliniazã scopul acestui proiect şi anume necesitatea unei mai bune comunicãri între specialiştii din domeniu şi populaţie. Activitãţile prin care se concretizeazã scopul sunt diverse şi au caracter participativ. Astfel, variate teme legate de sãnãtatea mintalã se ating prin evenimente culturale, precum recitaluri de muzicã, proiecţii de filme, piese de teatru, prin prezentãri educative susţinute de specialişti în domeniu şi prin dialoguri cu persoane care s-au confruntat cu o problemã psihologicã – biblioteca vie.

Ateliere de dezvoltare personalã

Ideea unor astfel de ateliere a luat naştere în decembrie 2012 dupã ce s-a observat o solicitare constantã din partea publicului diverselor ediţii ale Sãptãmânii Sãnãtã.ii Mintale. Pentru a ajuta fiecare participant sã devinã cea mai bunã versiune a sa, în cadrul atelierelor se pune accentul pe cele mai relevante informaţii din domeniul psihologiei şi pe punerea în practicã a acestora prin antrenamentul zilnic al unui comportament şi al unui stil de gândire sãnãtos. Astfel, organizate lunar, activitãţile de dezvoltare personalã au diferite tematici, precum: dezvoltarea inteligenţei emo.ionale, gestionarea emoţiilor, amânarea sarcinilor, lucrul sub presiune, comunicarea în cuplu, vorbirea în public, organizarea timpului, dezvoltarea creativitãţii.

Centrul Minții

Lansat în martie 2013, Centru Minţii reprezintã un spaţiu terapeutic de optimizare psihologicã prin educaţie, consiliere şi terapii de grup. Scopul este de a oferi resursele pentru optimizare psihologicã, prevenţie şi tratare a problemelor de sãnãtate mintalã, prin servicii accesibile de consiliere şi psihoterapie individualã, grupuri de suport, autocunoaştere şi dezvoltare prin psihodramã, terapii expresive (prin scriere creativã, mişcare şi dans, teatru, picturã/desen, lecturã, muzicã) şi educaţie pentru sãnãtate mintalã. Centrul Minţii este deschis tuturor, iar persoanele aparţinând unor grupuri vulnerabile (şomeri, pensionari, studenţi fãrã venituri, persoane cu venituri minime etc.) au parte de facilitãţi.

Terapie asistatã de animale pentru copii

Una dintre modalitãţile prin care se poate îmbunãtãţii calitatea vieţii omului în general şi se pot ameliora afecţiuni specifice precum tulburãrile de anxietate, tulburãrile afective, ADHD (Deficit de atenţie şi hiperactivitate), problemele de comportament şi relaţionare, este prin intermediul terapiei asistate de animale. Începând din 2012 şi copiii cu probleme emoţionale şi statut socio-economic dezavantajat beneficiazã de psihoterapie asistatã de câine şi activitãţi asistate de câine sau cal. La final, cu ajutorul explicaţiilor primite în timpul şedinţelor şi a diferitelor exerciţii, s-a observat reducerea emoţiilor negative şi facilitarea celor pozitive, precum şi îmbunãtãţiri la nivelul aptitudinilor sociale, stimei de sine şi capacitãţii de a se concentra.

Rubiklub

Încã de la începutul anului 2012 voluntarii Minte Forte desfãşoarã de câteva ori pe sãptãmânã diferite activitãţi recreaţionale şi jocuri pentru copiii şi adolescenţii internaţi în cadrul Secţiei de Psihiatrie Pediatricã a Spitalului Clinic Judeţean Cluj. Oferind alternative de petrecere a timpului în perioada în care sunt internaţi, activitãţile desfãşurate le dezvoltã creativitatea şi abilitatea de relaţionare socialã pozitivã. De asemenea, reduc emoţiile negative pe care aceştia le trãiesc din cauza internãrii în spital.

Contact:

Site: www.minteforte.ro
Facebook: https://www.facebook.com/MinteForte
Twitter: https://twitter.com/minteforte
Blog: http://minteforte.blogspot.ro/

Newsletter
Începe-ți dimineața cu o cană de cafea și articole interesante de la noi
*Respectăm dreptul la intimitate și luăm în serios protejarea datelor

Recomandări

Comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *