logo
Search
Generic filters
Exact matches only

Ioan Aurel Pop, rectorul UBB Cluj, ales președinte al autorității de reglementare a titlurilor universitare

Rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, academicianul Ioan Aurel Pop, a fost ales, zilele trectute, în funcția de președinte al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Ședința Consiliului General al CNATDCU (Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare) a avut loc în cursul dimineții. În urma întrunirii membrilor CNATDCU, acad. prof. dr. Ioan-Aurel Pop a fost ales preşedintele acestui organism consultativ la nivel naţional. Până în prezent, rectorul UBB Cluj a ocupat funcţia de vicepreşedinte CNATDCU.

Propunerea a venit din partea Academiei Române și a fost votată, în unanimitate, de către membrii Consiliului General al CNATDCU. Din acest Consiliu fac parte reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Timişoara, Sibiu, Ploieşti şi Tîrgu Mureş, precum şi de la Academia Română. În total, consiliul este format din 43 de membrii.

Alegerea mea în funcția de președinte al CNATDCU reprezintă o continuare a asumării unor responsabilități în spațiul public. Întreaga mea activitate profesională, fie că am predat istorie unor minți tinere, fie că am condus cea mai mare universitate din România, s-a bazat pe asumarea deplină a rolului pe care l-am avut. Am încercat să mă pun, cu onoare și demnitate, în slujba oamenilor” a declarat Ioan Aurel Pop, rectorul UBB Cluj.

Ce este CNATDCU?

Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) este organism consultativ al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MECTS), alcătuit pe criterii de prestigiu profesional şi moral din cadre didactice universitare şi cercetători, având cel puţin titlul de conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific II, ori titluri echivalente obținute în străinătate, membri ai Academiei Române şi ai unor instituţii de cultură.

Printre cele mai importante atribuții ale sale se numără: evaluarea dosarelor de acordare a titlurilor doctorale și propunerea acordării acestor titluri, evaluarea dosarelor de concurs pentru acordarea gradelor profesionale de cercetător științific gradele I şi II şi de inginer de dezvoltare tehnologică gradele I şi II, propunerea MECTS unor proceduri de evaluare periodică a conducătorilor de doctorat şi realizarea acestor evaluări, propunerea, recunoașterea sau echivalarea, după caz, a titlurilor, diplomelor, certificatelor universitare şi de cercetare, obținute în străinătate, conform reglementărilor în vigoare. Întregul regulament de organizare și funcționare al consiliului, precum și toți membrii acestuia, poate fi consultat pe site-ul CNATDCU.

Newsletter
Începe-ți dimineața cu o cană de cafea și articole interesante de la noi
*Respectăm dreptul la intimitate și luăm în serios protejarea datelor

Recomandări

Comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *